Pohdintaa arkkitehtuurista menneestä nykypäivään

Arkkitehtuuria on ollut jo ammoisista ajoista lähtien

On ajatuksia herättävää ajatella, että jo luolissa asuneet ihmiset parantelivat asumuksiaan erilaisin tavoin ja että maailman seitsemästä ihmeestä itseasiassa jokaikinen on joko rakennus tai patsas. Jos ihmisiltä kysyy nykypäivänä, mitkä hieman antiikin aikaa uudemmat kohteet heidän mielestään ansaitsisivat päästä uudelle maailman seitsemän ihmeen listalle, löytyy heidän listaltaan todennäköisesti sellaisia rakennuksia kuin Taj Mahal tai Kiinanmuuri. Arkkitehtuuria on siis arvostettu mitä ilmeisimmin jo ammoisista ajoista lähtien. Eiffel-tornin rakennustöistä vastannut henkilö nousi kuuluisuuteen ja koska torni nimettiin hänen mukaansa, on hänen nimensä vielä nykyaikanakin kuuluisa.

Arkkitehtuurissa on vaikuttanut useita erilaisia tyylisuuntia. Nykyajan Suomessa suositaan tyyliä, joka on melko koruton ja yksinkertainen. Käytännöllisyys on meillä kunniassa. Toista oli holvikaarten, ruusuikkunoiden ja lasimaalausten kyllästämillä aikakausilla. Nähtäväksi jää, tekevätkö holvikaaret ja ruusuikkunat vielä paluun, kuten niin monelle tyylille on aikojen saatossa käynyt.

On hienoa, että pääkaupunkiseudulla jo lapsille on tarjolla laadukasta arkkitehtuuriopetusta. Tämänkaltaisen toiminnan soisi leviävän koko Suomeen. Vaikkei edes jokatoisesta koulun oppilaasfontana-825419_960_720ta tulisikaan arkkitehtiä, niin arkkitehtonisten tehtävien parissa puuhaileminen kehittää silti monia taitoja, kuten kädentaitoja ja avaruudellista hahmottamista. Ryhmätyöt ovat omiaan parantamaan lapsen ryhmätyö- sekä kommunikointitaitoja. Sokerista valmistettu iglu kuulostaa kertakaikkiaan nerokkaalta tehtävältä kouluikäisille lapsille – tehtävä ei opeta ainoastaan iglun suunnittelua ja rakentamista, vaan myös paljon muuta.

Arkkitehdin työstä

Arkkitehtien työtilanne vaikuttaisi olevan maassamme melko hyvä ja ellei kotimaasta työtä löydy, myös ulkomaiden markkinat tarjoavat mahdollisuuksia arvostetun suomalaisen tutkinnon suorittaneille päteville arkkitehdeille. Monia nuoria lupauksia on noussut arkkitehtien kärkikastiin erilaisten arkkitehtikilpailuiden kautta ja osallistumismahdollisuus anonyymina antaakin mahdollisuuden myös nuorille näyttää kyntensä.

Toisaalta työ on myös haastavaa ja sisältää monia ammattieettisiä velvollisuuksia useaa eri tahoa kohtaan. Asuinrakennusten luontoystävällisyys tuntuu olevan kasvava trendi Suomessa ja tähän erikoistuneita arkkitehtejä saatettaisiin tarvita jopa aikaisempaa enemmän.

Kauniiden rakennusten on todettu lisäävän asuinalueiden viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta ja osaltaan ne saattavat jopa auttaa parantamaan tiettyjen alueiden imagoa. Rumilla rakennuksilla on päinvastainen vaikutus – eihän siis rakenneta rumaa maailmaa, vaan pyritään rakentamaan kauneutta ympärillemme.