Nuoret arkkitehtimme maailmalla

Tapahtumia ympäri maailman

New Yorkin lisäksi nuoret arkkitehtimme osallistuvat näyttelyihin sekä tapahtumiin ympäri maailman. Projektiin osallistuu yhteensä yhdeksän arkkitehtitoimistoa, joista on valittu 25 arkkitehtiä osallistumaan projektiin. Kaikkia näitä arkkitehtitoimistoja yhdistää monet voitot arkkitehtikilpailuissa, useat kunniamaininnat sekä tärkeät toimeksiannot, Heidän matkansa vie new-york-city-962794_960_720ainakin Espanjaan, Kiinaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Kansainvälisiä tapahtumia järjestetään myös Suomessa. Ryhmän tavoitteena on saada vierailujen kautta uusia ideoita sekä tilaisuus vaihtaa ajatuksia ulkomaisten kollegoiden kanssa.

Jäsenet toivovat, että keskustelut käytäisiin rehellisessä, avoimessa, suorassa ja aidossa hengessä ja etteivät ne olisi liian virallisia tai muodollisia. He uskovat, että tällaisista keskusteluista on mahdollista saada eniten irti ja että tällaisissa tapaamisissa vuorovaikutuksesta muodostuu aidompaa kuin kovin muodollisissa tilaisuuksissa. Tavoitteena on keskustella myös niistä eroista joita liittyy arkkitehtitoimiston perustamiseen Isossa Omenassa ja maamme pääkaupungissa. Tämän kautta puheenaiheeksi on suunniteltu myös keskustelua kulttuurieroista, joita on nähtävillä kyseisten kaupunkien arkkitehtitoimistojen toimintaympäristöissä. Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä on todella tärkeää ymmärtää, kuinka erilaiset toimintakulttuurit voivat vaikuttaa yhteistyöhön.

Raikkaita ideoita arkkitehtonisten näkökulmien esiintuomiseksi

Projektiin osallistuvien arkkitehtitoimistojemme raikkaus, tuoreus sekä arkkitehtien nuorekkuus näkyvät myös tavoissa, joilla he aikovat projektejaan esitellä. Kuvien, luonnosten, videoesitysten ja videohaastattelujen lisäksi projekteja esitellään nimittäin myös rap-esityksen kautta. Tällaista lähestymistapaa arkkitehtonisiin kysymyksiin näkee harvoin, mutta parhaimmillaan rap-esitys voi toimia raikkaana piristysruiskeena, joka sopii erinomaisesti projektin henkeen. Meitä suomalaisia pidetään Amerikassa usein hiljaisina ja juroina pohjoisen ihmisinä, jotka eivät hallitse small talkia – ehkäpä on vihdoinkin aika murtaa tämä käsitys ja mikä olisikaan tähän parempi tapa kuin rap?

Myös videoesitykset ja videohaastattelut on pyritty suunnittelemaan siten, että ne ovat mahdollisimman kiinnostavia myös suurelle yleisölle, jolle osa arkkitehtonisista termeistä saattaa olla vieraita. Videohaastatteluissa on tuotu esiin myös arkkitehtien omia tunteita ja kokemuksia prosessin varrelta, mikä tuo haastatteluihin syvyyttä sekä tietynlaista intiimiyttä. Haastatteluissa arkkitehtien suomalaisuutta korostetaan, mutta toisaalta myös projektin kansainvälisyys tuodaan korostuneesti esiin – tarkoituksena on pyrkiä kohti arkkitehtuuria, jossa korostuu moniäänisyys. Nämä nuoret arkkitehdit ovat uransa alussa, mutta tavoittelevat jo arkkitehtuurin korkeinta tasoa.