Meistä: Nuorissa arkkitehdeissä on voimaa

Raikkaita ideoita

Suomalaiset nuoret arkkitehdit ovat saaneet maailmanlaajuista tunnustusta raikkaista ideoistaan ja pyrkivät nyt tosissaan kansainvälisille markkinoille. Suomessa nuoren polven arkkitehtien aluevaltaus on ollut nähtävillä jo pitkään; monet merkittävät suomalaiset rakennukset on suunnitellut nuori suomalainen arkkitehti. Tämä on seurausta maamme poikkeuksellisesta järjestelmästä, jossa suuria rakennushankkeita suunniteltaessa järjestetään usein anonyymi ja avoin arkkitehtikilpailu, jonka voittaja saa suunnitella kyseisen rakennushankkeen. Tämä antaa jopa nuorille arkkitehtiopiskelijoille mahdollisuuden osallistua ja lahjakkaita nuoria arkkitehtejä onkin noussut maassamme pinnalle näiden arkkitehtikilpailujen ansiosta.

Ulkomailla on yleensä tapana tilata rakennukset arkkitehdiltä. Toisinaan myös muissa maissa järjestetään arkkitehtikilpailuja, mutta niihin voivat osallistua vain kilpailemaan kutsutut arkkitehdit. Suomen toimintatapa on erinomainen tuoreiden ja uusien näkemysten esiin pääsemisen osalta ja kannustaa nuoria arkkitehtiopiskelijoita pyrkimään eteenpäin. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää nuorilta arkkitehdeiltä tutkimustyötä sekä oman työskentelynsä kehittämistä, jolloin myös ilman voittoa jäävien arkkitehtien voidaan katsoa hyötyvän kilpailuista – työ ei siis mene hukkaan, vaikkei voittoa tulisikaan.

Näyttely New Yorkissa

Näitä nuoria, lupaavia arkkitehtejä on nyt koottu yhteen ja tarkoituksena on esitellä heidän töitään New Yorkissa. Töiden esittelyn lisäksi projektin tarkoituksena on jakaa kokemuksia amerikkalaisten arkkitehtien kanssa ja oppia prosessin aikana uusia asioita. New Yorkiin on lähdössä yhdeksän tuoretta arkkitehtitoimistoa, joita yhdistää kilpailunhalu, halu oppia uutta sekä kunnianhimo. Lisäksi jokainen pyrkii luomaan ennennäkemättömiä rakennuksia ennennäkemättömällä tavalla. Tarkoituksena on esitellä ainakin osittain näiden arkkitehtikilpailujen satoa, joita ovat esimerkiksi Helsingin keskustasta löytyvä hiljentymiseen tarkoitettu kappeli sekä Norjassa sijaitseva teatteri- ja konserttitalo. Projektit esitellään käyden läpi koko rakennuksen valmistumisprosessi aina ihan ensimmäisistä hahmotelluista luonnoksista ja rakennustyömaista aina valmistuneisiin rakennuksiin asti. Näyttely pyritään järjestämään siten, että se sisältää luonnosten ja kuvien lisäksi myös videoesityksiä ja videohaastatteluja, joiden kautta vierailijoille pyritään kertomaan siitä mikä inspiroi arkkitehtejä ja millaisia työskentelytapoja he ovat projekteissa käyttäneet.

Reply