Islamilaisen arkkitehtuurin ominaispiirteitä

Yleistä islamilaisesta arkkitehtuurista

Uskonnot ovat vaikuttaneet arkkitehtuuriin paljon – ehkä jopa enemmän kuin usein tulemme ajatelleeksikaan. Islamilainen arkkitehtuuri on omanlaistaan arkkitehtuuria, johon uskonnolla on ollut suuri vaikutus. Sen merkittävimpiä rakennuksia ovat moskeijat ja niihin liittyvät minareetit. Moskeijoiden ja minareettien lisäksi myös esimerkiksi basaarit ja hamamit ilmentävät islamilaista arkkitehtuuria. Islamilaisessa taiteessa korostuvat erilaiset ornamentit, mikä johtuu osittain siitä, että eläin- sekä ihmisaiheet ovat kiellettyjä. Myös erilaisia abstrakteja kuvioita esiintyy runsaasti.

Koska Islam on maantieteellisesti katsottuna levinnyt kovin laajalle alueelle, ei myöskään islamilainen rakennustaide ole kaikkialla samanlaista, vaan siinä voidaan nähdä sekä paikallisia että historiallisia vaikutteita, jotka ovat hieman erilaisia eri puolilla maailmaa. Ornamentiikan lisäksi islamilaiset rakennukset on koristeltu erilaisin rakenteellisin koristein, joita ovat esimerkiksi erilaiset suippokaaret, reliefit ja kalligrafia.

Tärkeimpiä rakennustyyppejä

Moskeijoista esiintyy useaa perustyyppiä ja moskeijoiden rakentamisessa on huomioitu rakennuksen sijoittuminen suhteessa Mekan suuntaan; muslimeiden on tärkeää tietää rukoillessaan missä suunnassa Mekka sijaitsee. Kalliomoskeija on yksi maailman vanhimmista olemassa olevista moskeijoista.

Basaariksi kutsutaan muslimimaailman kauppakatua, -korttelia tai –toria ja niitä esiintyi jo keskiajalla. Khan-majatalot oli rakennettu basaarien yhteyteen ja niissä oli mahdollista sekä varastoida tavaroita että yöpyä. Usein khan sisälsi myös rukoustilan, hamamin sekä oleskelutilat. Monia basaareja on vielä nykyisinkin käytössä esimerkiksi Turkissa ja Algeriassa. Istanbulin basaarissa voi aistia menneen ajan tunnelman ja tehdä hyviä löytöjä eksoottisessa ilmapiirissä. Istanbul on muutoinkin mielenkiintoinen kohde islamilaisesta taiteesta kiinnostuneelle.

Islamilaisia kaupunkikeskuksia syntyi islaindia-866692_960_720min levitessä merkittävien kaupunkien alueille ja näiden kaupunkien alettu islamilaistua. Näiden lisäksi syntyi myös täysin uusia muslimeiden hallitsemia hallintokaupunkeja. Kaupungeissa korostuu tilojen jakaminen yksityisiin ja julkisiin.

Intiassa sijaitseva Taj Mahal on esimerkki tunnetusta islamilaisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaan rakennetusta rakennuksesta. Se on rakennettu erään hallitsijan lempivaimon mausoleumiksi. Kerrotaan, että kyseinen vaimo kuoli synnytyksessä ja että hänen aviomiehensä valitsi mausoleumin rakennuspaikan paikan kauneuden vuoksi ja koska paikan voi nähdä Agran linnoituksesta käsin. Mausoleum on yksi indoislamilaisen arkkitehtuurin hienoimmista hankkeista ja se kuuluu nykyisin myös Unescon maailmanperintökohteiden joukkoon.

Luonnon huomioiminen rakentamisessa

Miten rakennuksista saadaan luontoystävällisiä?

Ekologisuus on yksi tärkeä näkökohta tämänpäivän asuntosuunnittelussa. Millaiset asiat sitten lisäävät asuntojen ekologisuutta? Luontoystävällisen talon ylläpitäminen ja talossa asuminen kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja tuottaa mahdollisimman vähän sekä jätettä että päästöjä. Lisäksi talon eristys on hyvä ja se on rakennettu materiaaleista, jotka ovat sekä paikallisia että luonnonmukaisia. Ekotalon suunnittelussa ja rakentamisessa on kunnioitettu kulttuuriympäristöä ja luonnonympäristöä. Lämmitysmuotona käytetään uusiutuvaa energiaa ja asunto sijoitetaan siten, että päivittäispalveluihin on mahdollista kulkea joko julkisen liikenteen välineillä tai esimerkiksi polkupyörällä.

Rakentamisessa pyritään välttämään ympäristön saastuttamista sekä säästämään luonnonvaroja. Suurta huomiota tulee kiinnittää myös asuntojen terveyteen, luonnon monimuotoisuuden säilymiseen sekä mahdollisuuksiin tuottaa ravinto lähellä kotia.

Millaiset materiaalit ovat luontoystävällisiä?

Materiaaleina kannattaa suosia sellaisia materiaaleja, joiden valmistamiseen on tarvittu mahdollisimman vähän luonnonvaroja sekä energiaa.Tällaisista materiaaleista on mahdollisimman vähän haittaa luonnolle. Lähialueen kierrätettävät ja uusiutuvat luonnonmateriaalit ovat suositeltavin valinta ja monet ekotalot valmistetaankin maassamme puusta, jota on saatavilla omasta metsästä.

Miksi ekotalon suosiminen kannattaa?

Toisin kuin usein ehkä luullaan, ekorakentaminen tulee yleensä edullisemmaksi kuin niin sanottu perinteinen rakentaminen – talon rakentaminen maksaa tosin muutaman prosentin enemmän, mutta energiatehokkuutensa ansiosta talo säästää pian kulut takaisin pienempien lämmityskustannusten vuoksi. On aika kuvaavaa, että Englannissa näitä taloja kutsutaankin nimellä ”smart house”. Taloudellisten näkökohtien lisäksi ekotaloa voidaan suositella myös terveydellisistä syistä.

Ekotalon ulkonäkö

Talojen ulkonäössä pyritään yksinkertaisuuteen ja käytännöllisyyteen ja ne pyritään suunnittelemaan muodoltaan sellaisiksi, että talon muoto tukee sen energiatehokkuutta. Töpäkkä suorakaide kuvaa hyvin monien kaksikerroksisten pientalojen pohjan muotoa. Tämä muoto auttaa pitämään lämmön talon sisällä. Eristys on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista silloin, kun talosta halutaan rakentaa mahdollisimman energiatehokas.

Energiatehokkaat talot luokitellaan passiivienergiataloihin, matalaenergiataloihin sekä plusenergiataloihin. Matalaenergiatalo säästää 25 prosenttia energiaa lämmittämisen osalta tavalliseen taloon verrattuna. Tämä on mahdollista hyvän eristyksen sekä lämmön talteenoton tehostamisen ansiosta. Passiivitalo tarvitsee vielä matalaenergiataloakin vähemmän energiaa. Passiivitalossa korostuvat teknisyys ja helppokäyttöisyys. Plusenergiatalo on näistä kaikista kolmesta kaikista energiatehokkain, koska se ei ehdi kuluttaa kaikkea tuottamaansa energiaa. Talo onnistuu tässä esimerkiksi aurinkopaneelien avulla. Ylimääräisen sähkönsä talo syöttää valtakunnalliseen verkkoon.