Erilaisia tapoja työskennellä vieraassa kulttuurissa

Vieraan kulttuurin vieraana

Maailman kansainvälistyessä myös monet suomalaiset arkkitehdit downloadtyöskentelevät ja tulevat työskentelemään joko ulkomailla tai muutoin monikulttuurisissa työyhteisöissä, mikä aiheuttaa kohtaamisia eri kulttuuripiireihin kuuluvien ihmisten kanssa sekä törmäyskursseihin erilaisten toimintatapojen sekä –ympäristöjen kohdatessa toisensa. Kulttuurishokiltakaan ei matkan varrella vältytä. Tästä syystä on hyvä tutustua hieman erilaisiin tapoihin lähestyä vieraita kulttuureita sekä erityisesti vieraassa kulttuurissa työskentelyä.

Etnosentrinen lähestymistapa

Etnosentrisesti toimivalla ihmisellä on taipumus pitää omaa rotua tai omaa ryhmää liioitellulla tavalla parempina kuin muita. Työyhteisössä tämä näkyy siten, että työntekijä toimii kaikkialla samalla tavalla, koska on sitä mieltä, että hänen tapansa toimia on paras. Hän ei edes yritä sopeuttaa omaa käytöstään vieraan kulttuurin tapoihin vaan toimii samalla tavalla niin Saudi-Arabiassa kuin Amerikassakin. Työntekijälle itselleen tämä on tietysti kaikista helpoin tapa toimia, koska hänen ei tarvitse muuttaa toimintatapojaan, mutta tämä ei välttämättä ole kaikista hedelmällisin lähestymistapa.

Kulttuurinen monisentrisyys

Kulttuurinen monisentrisyys tarkoittaa sitä, että vieraassa kulttuurissa toimiva yrittää sopeutua siihen kulttuuriin, jossa hän kulloinkin toimii. Hän yrittää myös oppia kyseisestä kulttuurista. Tämä ei tarkoita sitä, että hän yrittäisi muuttua samanlaiseksi kuin vieraan kulttuurin edustajat, vaan sitä, että hän pyrkii toimimaan useamman kuin yhden kulttuurin ehdoilla. Tällaistä toimintaa voidaan kutsua myös kulttuuriryhmien välisenä välittäjänä toimimiseksi. Kultuurisia epäselvyyksiä voidaan välttää, jos vieraassa kulttuurissa toimiva henkilö kohtelee työyhteisönsä jäseniä heidän kulttuurinsa mukaisella tavalla. Jos kulttuuri on kovin vieras, tämä toimintatapa saattaa olla haastava. Monikulttuuristen tiimien johtajien osalta on kuitenkin todettu, että tällainen johtamistapa on monikulttuurisissa tiimeissä eräs tehokkaimmista, minkä lisäksi on todettu, että tätä johtamistapaa ovat käyttäneet monikulttuuristen tiimien johtajista ne, jotka ovat olleet omaan tilanteeseensa tutkituista johtajista kaikista tyytyväisimpiä.

Geosentrinen lähestymistapa

Geosentriselle lähestymistavalle on ominaista yrityskulttuuri, joka on kaikkialla maailmassa yrityksen jokaikisessä toimipisteessä sama. Tietyt pikaruokaketjut toimivat tämän periaatteen mukaan; niitä ei pyritä kulttuurikoodaamaan maittain, vaan ne toimivat ympäri maailman samalla, hyväksi kokemallaan, tavalla. Tällaisen yrityskulttuurin luominen on haastavaa ja saattaa viedä aikaa, koska myös kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee sisäistää yrityskulttuurin koodit ja toimintatavat.