Arkkitehtuuri muinaisessa Egyptissä

Ominaispiirteitä

Rakennusmateriaalien vähäisyys aiheutti haasteita muinaisen Egyptin arkkitehtuurille ja rakentamiselle. Saharan autiomaan ympäröimässä Egyptissä oli pulaa esimerkiksi rakentamiseen sopivasta puusta, minkä vuoksi rakentamiseen käytettiin lähinnä kiviä sekä polttamatonta savitiiltä. Kivistä yleisimpiä rakennusmateriaaleja olivat Niilin laaksosta louhittu kalkkikivi, graniitti sekä hiekkakivi. Haudat rakennettiin etupäässä kivestä, mutta linnoitukset, palatsit, kaupunkien ja temppeleiden lähellä sijaitsevat rakennukset sekä temppeleiden varastotilat rakennettiin tiilestä. Kansa käytti talojensa rakennusaineeksi mutaa, jonka annettiin kuivua auringossa.

Arkkitehtuuri Egyptin varhaisdynastisella kaudella

Tyypillinen rakennusmateriaali oli savitiili, mutta myös puuta, ruokoa sekä savea käytettiin edelleenkin jonkin verran. Kauden arkkitehtuurille oli tyypillistä yhdistää tiili sekä puiset kattopalkit. Viimeistelymateriaalina käytettiin kiveä.

Arkkitehtuuri Egyptin vanhan valtakunnan aikana

Vanhan valtakunnan aikana Farao määritteli arkkitehtonisen rakentamisen perusmallin, jonka kautta tuli välittyä ajatus Faraon jumaluudesta. Aikakauden tyypillisiä rakennuksia ovat esimerkiksi kuninkaalliset suuret hautapyramidit ja aikakausi onkin tunnettu myös ”pyramidien aikakautena”. Pyramidit ilmentävät erinomaista taitoa rakentamisen sekä matematiikan aloilla.

Arkkitehtuuri Egyptin keskivaltakunnan aikana

Keskivaltakunnan aikana individualismi alkoi nostaa päätään ja kehittyä Egyptin alueella. Uskomus Faraon jumaluudesta alkoi heiketä sotien sekä valtion suoranaisen romahtamisen vuoksi, mikä edisti individualismin kehitystä. Individualismi johti muinaisessa Egyptissä ennen kaikkea siihen, että tavallinen kansa alkoi pohtia omaan kuolemattomuuteensa liittyviä asioita. Aikaisemminhan uskottiin, että vegypt-1002916_960_720ain aatelisilla ja Faraolla olisi mahdollisuus päästä tuonpuoleiseen, mutta nyt tämä ajatus alkoi murtua. Arkkitehtuurissa tuonpuoleisuuden tasavertaistuminen näkyi hautausmenojen ja sitä kautta hautarakennelmien yksinkertaistumisena. Mastabat, ylelliset haudat, ovat aikakaudelle tyypillisiä rakennelmia, joiden ominaispiirteenä oli, että maagisia kirjoituksia sisältäviä kivilaattoja, steeloja, oli haudalla ainoastaan yksi. Pyramideista tuli huomattavasti aikaisempaa yksinkertaisempia ja kooltaan pienempiä.

Egyptin uuden valtakunnan arkkitehtuuri

Uuden valtakunnan ajan tyypilisiä rakennuksia olivat upeat talot ja palatsit sekä temppelit, joita rakennettiin maan päälle, kallioihin sekä puolittain kallioille. Egyptin arkkitehtuurin keskuksena pidettiin Thebaa, joka säilytti asemansa pitkään.

Egyptin myöhäiskauden arkkitehtuuri

Myöhäiskaudella Egyptiä hallitsivat papit. Ajalle tyypillisiä rakennelmia olivat tiilestä valmistetut hautapyramidit, joissa jäljiteltiin arkkitehtuurin klassista tyyliä. Kreikkalaisten valloitettua Egyptin maan rakennustaiteeseen ilmestyi vaikutteita, joita voidaan pitää hellenistisinä.