Arkkitehtien työllisyystilanne Suomessa

Miltä arkkitehtien työllisyystilanne näyttää kotimaassa?

Suomessa on laskettu olevan noin 3500 arkkitehtiä ja heidän työllisyystilanteensa on hyvä. Lähivuosien tilanne näyttää myös hyvältä, koska arkkitehtejä on jäämässä eläkkeelle valmistuvia enemmän. Arkkitehdit työskentelevät erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa on myös arkkitehtikoulutusta tarjoava yliopisto. Nämä kaupungit ovat Tampere, Oulu ja Helsinki. Päteviä arkkitehtejä tarvitaan kuitenkin koko Suomessa.

Oma yritys työllistää suurimman osan maamme arkkitehdeistä, mutta myös valtiot, kunnat sekä erilaiset rakennusalan yritykset tarvitsevat arkkitehtejä työntekijöikseen. Koulutuksensa monipuolisuuden ansiosta arkkitehdit voivat työskennellä hyvin monentyylisissä työtehtävissä – tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi rakennusten suunnittelutyö, kaavoitustyö, rakennuttajan työt, erityisasiantuntijan työ, visiönäärin pesti, konseptisuunnittelijan tehtävät, opetustyö ja tutkimustyö sekä taiteen kuin tiblueprint-964630_960_720eteenkin alalla.

Palkka vaihtelee riippuen sekä palkattavan kokemuksesta että työnkuvasta. Suositusten mukainen kuukausipalkka vastavalmistuneelle arkkitehdille on 3550 euroa, mutta kymmenisen prosenttia ammattikunnasta saavuttaa yli 5000 euron kuukausipalkan. Johtotehtävissä, yrittäjinä ja asiantuntijoina toimivat arkkitehdit ansaitsevat usein selkeästi muita arkkitehtejä enemmän.

Töihin ulkomaille?

Maailmalla arvostetaan suuresti suomalaista yliopistotasoista arkkitehtikoulutusta ja monet suomalaiset arkkitehdit ovatkin työllistyneet ulkomailla. Kansainväliset arkkitehtikilpailut voivat olla hyvä ponnahduslauta ulkomaan markkinoille pyrittäessä, mutta myös muiden työllistymisväylien varalta kannattaa pitää silmät ja korvat auki.

Koulutuksessa korostetaan kansainvälisyyttä ja suuri osa opiskelijoista hyödyntää mahdollisuuden lähteä ulkomaille opiskelijavaihdon kautta jo opiskeluaikana, mikä on usein erittäin avartava kokemus. Vastaavasti Suomeen tulee ulkomailta usein vaihto-opiskelijoita, joiden kautta suomalaiset opiskelijat pääsevät tutustumaan eri maiden käytäntöihin. Jo opiskeluaikana on hyvä pohtia eri maiden erilaisia työskentelykulttuureja sekä sitä, miten työskentelykulttuurien erot vaikuttavat työntekoon ja miten näihin työskentelykulttuurien eroihin tulisi suhtautua.

Englanninkieliset opinnot on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa parantaa kielitaitoaan jo opiskeluaikana, vaikka toki tällaiset opinnot voivat olla suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvalle suomalaiselle suomenkielisiä opintoja haastavammat. Hyvä kielitaito on meriitti ansioluettelossa ja maailma kansainvälistyy koko ajan enenevässä määrin, joten kielitaidon harjaannuttamista ei kannata unohtaa, vaikkei koskaan aikoisi ulkomailla työskennelläkään. Monipuolisen kielitaidon merkitys noussee myös kotimaassamme työskenneltäessä projektien, toimeksiantajien ja toimeksiantojen kansainvälistyessä myös Suomen markkinoilla toimittaessa.