Algeria – lupaava markkina-alue

Taustaa

Algeria on tunnettu öljyn ja kaasuntuottajamaana, mutta kenties hieman tuntemattomampi tosiseikka on, ettei maalla ole juuri lainkaan velkaa, mikä tekee siitä entistäkin kiinnostavamman sijoituskohteen sekä markkina-alueen. 2000-luvulla maata on alettu voimakkaasti rakentaa ja nykyaikaistaa rankkojen sisällissodan vuosien jälkeen ja rakennusprojekteja onkin meneillään ympäri maata. Viime vuosina maa on pysynyt verrattain vakaana.

Projekteista käydään kovaa kilpailua, mutta suomalaisilla on maassa yleisesti ottaen hyvä maine, joten myös suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada projekteja ovat melko hyvät. Tosin tulee muistaa, että suomalainen yritys tarvitsee paikallisen yhteistyökumppanin, koska ulkomaalaisena suomalainen voi omistaa Algeriassa toimivasta yrityАренда-на-отпуск-Алжир-Студия_1ksestä maksimissaan 49 prosenttia ja vähintään 51 prosentin tulee kuulua paikalliselle yritykselle, minkä lisäksi tulee muistaa, että esimerkiksi Amerikka, Espanja, Ranska, Saksa ja Kiina ovat Algeriassa usein huomattavasti Suomea tunnetumpia maita – ja myös niistä yritykset pyrkivät Algerian markkinoille. Suomalaiset ovat rakentaneet onnistuneesti yhteistyössä algerialaisen yrityksen kanssa Algeriaan esimerkiksi leikkuupuimuritehtaan, jota pidettiin Algeriassa osoituksena onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtaan avaaminen oli aikoinaan suuri uutinen alueella ja suomalaisvalmisteisten puimureiden on todettu olevan sekä kestäviä että tehokkaita.

Mahdollisia projekteja

Algeriassa tarvitaan monenlaista osaamista; esimerkiksi maan satamia aiotaan uudistaa ja moninpaikoin rakennetaan runsaasti uusia asuintaloja. Saharan autiomaa tarjoaa loistavan alustan aurinkoenergian talteenotolle ja aurinkoenergiaa voisikin hyödyntää Algeriassa nykyistä enemmän. Terveydenhuollon alalla esiin nousee kysymys erityisesti vastasyntyneiden sekä synnytyksen tai lapsivuodeajan aikana kuolleiden äitien suhteellisen suuresta määrästä, johon Algeriassa pyritään etsimään sekä syytä että ratkaisua. Diabetes sekä syöpä tuntuvat maassa lisääntyneen tai sitten niitä vain osataan diagnosoida aikaisempaa paremmin. Laadukasta hoitoa ei ole saatavilla aina ja kaikille. Laadukasta päivähoitoa ei ole kaikkialla maassa saatavilla, mutta sen tarve noussee. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että yhä useampi nainen on alkanut käydä töissä kodin ulkopuolella. Kallistuneiden elinkustannusten vuoksi tämä on joskus välttämätöntä ja naisten yleisen koulutustason noustua naisten saattaa olla myös aikaisempaa helpompaa löytää töitä. Suomessa on osaamista kaikilla edellä mainituilla aloilla ja yhteistyöprojektien miettiminen algerialaisten tahojen kanssa voisikin olla hedelmällistä.