1900-luvun arkkitehtuurin tyylisuuntauksia

Klassismi 1920-luvulla

Uusklassismi vaikutti 1920-luvun pohjoismaisessa arkkitehtuurissa. Tyylille oli ominaista sileät, jopa askeettiset julksivut, ikkunoiden sijoittaminen ulkoseinän pinnalle sekä sisäänkäynnin huomattava korkeus. Esimerkiksi Suomen eduskuntatalo on rakennettu tämän tyylisuunnan mukaisesti.

Arkkitehtuurin orgaaninen tyylisuuntaus

Orgaaninen arkkitehtuuri on kehittynyt art nouveau –nimisestä tyylistä ja se on puolestaan vaikuttanut esimerkiksi funktionalismin syntyyn. Tyylisuunnan perusperiaate on luonnon tarjoamien ideoiden hyödyntäminen. Luonnosta voi löytää runsaasti ideoita.

Funktionalistinen tyylisuuntaus arkkitehtuurissa

Funktionalistisen tyylisuuntauksen tärkein tavoite on luoda mahdollisimman tarkoituksenmukaisia rakennuksia ja esineitä. Tyylille on ominaista yksinkertaiset muodot sekä tuotteiden sovittaminen massatuotantoon. Suosittu rakennusmateriaali tämän tyylisuuntauksen rakennuksissa on teräsbetoni.

Suomessa Helsingissä sijaitseva ja vuosina 1934-1938 rakennettu olympiastadionin torni edustaa funktionalistista tyyliä ja tyylisuuntaus onkin ollut erityisen suosittu juuri pohjoismaissa. Monet suomalaiset arkkitehdit sekä muotoilijat ovat kansainvälisesti tunnettuja tämän tyylisuntauksen edustajia. Osaa voidaan jopa pitää kyseisen tyylisuuntauksen edelläkävijöinä. Tuttavallisemmin tyylisuuntausta kutsutaan meillä joskun funkikseksi.

Modernismi arkkitehtuurissa

Modernismi sisältää useita erilaisia suuntauksia, joista osaa voidaan pitää jopa toistensa vastakohtina. Tällaisia mod-Трикотажная_-Москва_-Архитектура_-Модернизм_(11147374936)ernismin tyylejä ovat esimerkiksi minimalismi sekä espressionismi. Yhteistä näille suuntauksille on kuitenkin se, että ne syntyivät vastalauseena pysähtyneisyydelle. Perinteet hylättiin ja tilalle pyrittiin luomaan jotakin uutta. Voidaan puhua jopa vallankumouksesta taiteen alalla. Arkkitehtuurissa pyrittiin yksinkertaistamaan muotoja ja hylkäämään koristeet sekä ylimääräiset yksityiskohdat. Koristeiden tilalle omaksuttiin kone-estetiikka.

Postmodernismi arkkitehtuurissa

Postmodernistinen tyyli alkoi vaikuttaa 1960-luvulla ja sille oli ominaista leikkimielisyys, huumori, ironia sekä sekatyylisyys. Postmodernismin lisäksi esimerkiksi high-tech-tyyli on vaikuttanut 1900-luvun arkkitehtuuriin.

1900-luvulla siirryttiin koristeellisesta tyylistä tyyliin, jossa korostuu selkeys sekä pelkistetyt muodot. Osittain tämä tyyli on jatkunut aina 2000-luvulle asti, vaikkakin 2000-luvulla onkin nähtävissä uuden urbanismin, wau-arkkitehtuurin sekä vihreän arkkitehtuurin nousua. Nykyisin länsimaisessa arkkitehtuurissa ei yleisesti suosita runsaita pylväskaaria tai runsasta koristelua, mutta ehkä näidenkin uudelleen tulemisen aika vielä koittaa. Monesti historian kuluessa on nähty, kuinka jollakin aikakaudella pyritään elvyttämään aikaisempien aikakausien tyylejä sekä ottamaan näistä tyyleistä vaikutteita. Historian sanotaan toistavan itseään, joten ei olisikaan yllättävää vaikka esimerkiksi ruusuikkunat tekisivät vielä uuden paluun ihmisten kyllästyessä kone-estetiikkaan.